Privata vårdinrättningar behöver inte stå utan sjukvårdsmaterial

I Sverige så har vi en blandning mellan privata vårdinrättningar och vårdinrättningar som landstingen driver. Idag så driver privata aktörer cirka 40 procent av landets alla vårdcentraler. I Stockholm är två av tre vårdcentraler privata.

Generellt sett så är det fler privata aktörer i större städer. Det finns många utmaningar för att bedriva vård. Ofta är budgeten inom landstingen begränsade och för de privata aktörerna gäller det att hålla verksamheten igång samtidigt som vården ska ha samma kvalitet som övrig vård inom landstinget.

Bra material är avgörande

De som bedriver någon form av vårdinrättning har ansvar för allt som ryms inom verksamheten. En viktig del är att se till att allt material som behövs är tillgängligt. För de privata aktörerna har detta inte varit något större problem. De kan enkelt handla sjukvårdsmaterial online utan att behöva ta hänsyn till offentliga upphandlingar.

Tyvärr har ett flertal av vårdinrättningar i landet hamnat i olika krissituationer eftersom de inte fått det sjukvårdsmaterial de behöver. Detta beror på att de varit bundna till en leverantör som valts vid en offentlig upphandling. I de fall där denna leverantör inte kunnat leverera det efterfrågade sjukvårdsmaterialet, så har det dessvärre inte varit möjlig att beställa från någon annan leverantör.